Vad är artros?

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom runtom i världen. Förekomsten av artros ökar med åldern och de vanligaste symptomen är smärta och stelhet i leder. De exakta mekanismerna bakom artros är fortfarande oklara. Symptomen behandlas främst med olika läkemedel och motion.

Artros kan drabba alla kroppens leder men drabbar främst knä, höft, ryggrad och handens leder.

Artros gör att ledbrosket blir skörare, brosket mellan lederna smulas sönder, det förekommer smärta i lederna och funktionsförmågan försämras. Föränd-ringarna i ledbrosket, benet och musklerna runt lederna sker vanligen långsamt under fl era år. Musklerna som rör på leden försvagas och leden blir mindre rörlig. Artros smittar inte från led till led, t.ex. från knä till andra leder, och den leder inte till ledgångsreumatism. Det är inte alla som har artros som får besvär, avsevärt nedsatt funktionsförmåga eller en negativ inverkan på vardagliga aktiviteter. Man kan lära sig att leva med sina ledbesvär.

De mest betydelsefulla konsekvenserna av artros är en sänkt funktionsförmåga och försämrad livskvalitet, särskilt hos äldre människor. Det uppskattas att ungefär 14 procent av behovet av hjälp hos fi nländare över 65 år orsakas av artros i knä och höft.

Det är ganska sällsynt att artros i knä och höft drabbar fi nländare under 45 år (förekomst 0,3–0,5 %). Däremot har ca 12 procent av fi nländska män och kvinnor i åldrarna 65–74 artros i höft. I samma åldersgrupp har 11 procent av män och 18 procent av kvinnor artros i knä. Fingerledsartros är också mycket vanlig: den drabbar drygt 40 procent av fi nländare över 30 år. Symptomen vid artros i ryggradens leder blir vanligare i medelåldern. Ungefär 15 procent av fallen vid lokal smärta i ryggslutet uppskattas bero på lindrig artros i ryggradens leder, dvs. lätt facettledsartros.

Sex procent av de sjukersättningar som beviljas i Finland idag beviljas på grund av artros. Sjukdomen orsakar över 600 000 läkarbesök årligen och det uppskattas att den drabbar omkring en miljon finländare. Artros orsakar också stora kostnader för samhället, omkring en miljard euro årligen.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.