Vad beror smärtan på?

Eftersom ledbrosket inte har några smärtnervsändar orsakar förändringarna i ledbrosket inte direkt smärta i leden. Ledbrosket i sig själv känner alltså ingen smärta. Man antar att smärtan vid artros uppkommer när nerverna i ledhinnan, ledkapseln, benet, musklerna ledbanden irriteras. Det är främst skador i vävnader som orsakar smärtan. Hos en del personer kan kronisk smärta också bero på förändringar i de smärtreglerande delarna av det centrala nervsystemet.

Upplevelsen av smärta är högst individuell. Det fi nns inget enkelt och entydigt sätt att mäta smärta, utan man utgår alltid från personens egen upplevelse.

I hälso- och sjukvården mäts graden av smärta oftast med en visuell analog skala, dvs. VAS-skalan. Den är en 10 cm lång horisontell linje där patienten graderar sin smärta genom att med hjälp av en markör ställa in smärtintensiteten mellan 0 och 10. VAS-skalan används ofta för att kunna ge patienter rätt behandling.

Smärtan vid artros är en summa av många olika faktorer, också psykologiska och sociala faktorer. Smärtan kan också inverka på personens liv i större utsträckning.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.