Fysikalisk behandling

Behandling med värme och kyla
Behandling med värme och kyla kan lindra smärtan och minska muskelspänning vid artros. Behandlingsresultatet varierar från person till person, så det gäller bara att pröva sig fram.

Värme stimulerar kroppsfunktionerna och ökar vävnadernas töjbarhet. Ytlig värmebehandling (t.ex. värmedyna, varmvattenfl aska, vetekudde, värmeförpackning) kan ges i hemmet t.ex. som förberedande behandling inför rörelseövningar och som smärtlindrande behandling då artrosen är icke-infl ammatorisk. Behandling med värme verkar lindra smärtan och öka funktionsförmågan också vid ryggsmärta.

Behandling med kyla minskar ämnesomsättningen och svullnaden. Kylbehandling (t.ex. kylkudde, kylkräm och -gel, isbitar, kall handduk) är en lämplig behandlingsform särskilt då artrosen är i en infl ammatorisk fas.

En fysioterapeut kan uppskatta lämpligheten av antingen kyl- eller värmebehandling individuellt och ge personlig handledning så att du klarar dig på egen hand. Behandlingen med värme och kyla ska vara ca 5–20 minuter totalt, efter eget omdöme, och behandlingen upprepas beroende på resultatet 2–4 gånger i dagen. Kyl- och värmeförpackningar fås t.ex. i apotek och sportaff ärer.

TENS – elektrisk nervstimulering
TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, är också ett behandlingsalternativ vid artros i knä. Vid TENS lindras smärtan med svaga elektriska impulser som stimulerar nerver via gummiplattor som fästs på huden. Genom att stimulera huden kan man hindra att smärtimpulser når hjärnan.

Fysioterapeuter kan ge handledning i hur man använder en TENS-apparat. Apparaten är ungefär lika stor som en mobiltelefon och kan användas vid egenvård i hemmet. Tiden för TENS-behandlingen bör begränsas till 30–60 minuter per behandling 2–3 gånger i dagen. TENS-apparater kan ibland hyras på hälsocentraler, men man kan också skaff a apparaten själv.

Akupunktur
Akupunktur är en traditionell kinesisk behandlingsmetod där eff ekten verkar grunda sig på att man stimulerar kroppens egna smärtlindringsmekanismer. Vid akupunktur sticks en eller fl era tunna nålar in i kroppen på bestämda punkter. Nålarna får vanligen sitta kvar ungefär 30 minuter. Den eventuella eff ekten syns oftast redan efter 3–5 behandlingar. Akupunkturbehandling ges i medeltal 1–2 gånger i veckan. Behandlingen ges av läkare och fysioterapeuter med specialutbildning.

Akupunktur kan ges antingen skilt eller som komplettering till annan behandling för att kortvarigt lindra kronisk ryggsmärta och förbättra funktionsförmågan. Vid artros i knä har det visats att akupunktur kan minska smärtan och förbättra funktionsförmågan åtminstone kortvarigt.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.