Källor

Arokoski JPA, Kiviranta I: Nivelrikko. I boken Ortopedia (red. Kiviranta I och Järvinen M), Kandidaattikustannus, Helsingfors.s. 125–136, 2012.

Arokoski JPA. Nykykäsityksiä nivelrikkoon liittyvän kivun hoidosta. Kipuviesti 19(2):11–16, 2016.

Arokoski JPA. Käsinivelrikon konservatiivinen hoito. BestPractice (reumasairaudet) 4:34–35, 2016.

Fysiatria 5:e upplagan. Red. Arokoski J, Mikkelson M, Pohjolainen T, Viikari-Juntura E. Kustannus Oy Duodecim, Helsingfors, 2015.

Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015. Artroplastikföreningen i Finland rf. PunaMusta Oy, Joensuu, 2015. Juhakoski R, Arokoski JPA. Lonkkanivelrikon konservatiivinen hoito. Finlands läkartidning 69: 2700–2706, 2014.

Kroonisen kivun ensitieto-opas. Suomen Kipu ry. Painotalo Redfina Oy, 2012.

Arbetsgrupp för god medicinsk praxis utnämnd av Finska Läkarföreningen Duodecim och Ortopedföreningen i Finland: Arokoski JPA, Eskelinen A, Helminen E-E, Kettunen J, Malmivaara A, Mattila V, Moilanen E, Ojala R, Paavolainen P, Salo P, Virolainen P, Vuolteenaho K: Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito. 8.5.2018. www.kaypahoito.fi , 24.6.2018.

Arbetsgrupp för god medicinsk praxis utnämnd av Finska Läkarföreningen Duodecim och ledningsgruppen för god medicinsk praxis: Rauramaa R, Kukkonen-Harjula K, Arokoski J, Hohtari H, Ketola E, Kettunen J, Komulainen P, Kujala U, Laukkanen J, Pylkkänen L, Savela S, Savonen K, Tikkanen H. Liikunta. 13.1.2016. www.kaypahoito.fi , 24.6.2018.

Arbetsgrupp för god medicinsk praxis utnämnd av Finska Läkarföreningen Duodecim och Föreningen för obesitasforskning i Finland rf: Pietiläinen K, Saarni S, Fogelholm M, Hakala P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Koivukangas V, Laine M, Marttila J, Pekkarinen T, Rissanen A, Kukkonen-Harjula K: Lihavuus (aikuiset). 13.9.2013. www.kaypahoito.fi , 24.6.2018.

Vainikainen T: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Waller B, Munukka M, Multanen J, Rantalainen T, Pöyhönen T, Nieminen MT, Kiviranta I, Kautiainen H, Selänne H, Dekker J, Sipilä S, Kujala UM, Häkkinen A, Heinonen A: Eff ects of a progressive aquatic resistance exercise program on the biochemical composition and morphology of cartilage in women with mild knee osteoarthritis: protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:82.

Bilder:

s. 17: Respecta Oy
s. 21: Ledprotessjukhuset Coxa
s. 34: Pajulahti idrottscentrum

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.