Kamratstöd

Kamratstöd hjälper till att orka

Kamratstöd är ett bevisat effektivt sätt att få hjälp med att leva med artros och klara sig i det dagliga livet. I en grupp där kamratstöd ges, en kamratgrupp, får du en chans att tala och utbyta erfarenheter och råd med andra människor med liknande erfarenheter av artros. Det kan ibland vara svårt att få sådant stöd av närstående personer som inte har levt med artros. I en kamratgrupp är du inte ensam med dina problem. Ofta erbjuder grupperna också möjligheter till gemensamma motionsaktiviteter.

Finlands artrosförening och dess lokalföreningar ordnar kamrat- och motionsgrupper på tiotals orter i Finland. Nya lokalföreningar grundas hela tiden. Den aktuella informationen om gruppernas verksamhet läggs ut på webben på www.nivel.fi. Du kan också ringa
09 271 2312.

Kamratstöd fås också på webben via diskussionsforumet Nivelklubi (ledklubben) på www.niveltieto.net/keskustelu. På forumet finns ett skilt område för diskussion på svenska. Finlands artrosförening erbjuder också gratis telefonrådgivning. Om du ringer 0800 05252 kan du få svar på frågor om hälso- och sjukvård och socialvård på finska. Det är en linje dit du kan ringa helt anonymt om du så vill.

Copyright 2014 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.