Kamratstöd

Kamratstöd hjälper till att orka

Kamratstöd är ett bevisat eff ektivt sätt att få hjälp med att leva med artros och klara sig i det dagliga livet. I en grupp där kamratstöd ges, en kamratgrupp, får du en chans att tala och utbyta erfarenheter och råd med andra människor med liknande erfarenheter av artros. Det kan ibland vara svårt att få sådant stöd av närstående personer som inte har levt med artros. I en kamratgrupp är du inte ensam med dina problem. Ofta erbjuder grupperna också möjligheter till gemensamma motionsaktiviteter.

Finlands artrosförening och dess lokalföreningar, de så kallade ledkretsarna, ordnar kamrat- och motionsgrupper redan på tiotals orter i Finland. Nya lokalföreningar grundas hela tiden, eftersom behovet är stort. Aktuell information om gruppernas verksamhet fi nns på adressen www.nivel.fi (på finska). Mer info fås också genom att ringa oss på
09 271 2312.

Virtuella kamratgrupper för personer i arbetsför ålder fi nns på adressen www.nivel.fi /virtu.

Kamratstöd fås också på webben via diskussionsforumet Nivelklubi (Ledklubben) www.nivel.fi/nivelklubi. På forumet finns ett skilt område för diskussion på svenska.

Det fi nns också en rådgivningstjänst dit du kan ringa var du än bor. På numret 0800 05252 står yrkesutbildade personer från Artrosföreningens partner Fysios till din tjänst 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Alla samtal sker i förtroende och anonymt om du så vill.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.