Ledstöd och hjälpmedel

Ledstöd är avsedda för att minska den smärta som lederna utsätts för, stödja instabila leder, hindra att ledbanden tänjs ut och förbättra ledernas ställning och rörlighet. Hos vissa människor lindras smärtan redan genom att använda elastiska knä- och ledstöd. Det fi nns också styvare knästöd som kan ha betydelse för artros i inre sidan av knäleden, som förknippas med en felställning i knäleden. En hjälpmedelstekniker kan hjälpa dig att välja rätt stöd för just dig.

Vid artros i fotleder kan en mjuk klackdel i skorna dämpa stötar och minska belastningen samt därmed lindra smärtan. Vissa människor som lider av artros kan också ha nytta av skor med rundad sula. Fråga din fysioterapeut om råd angående specialskor.

Det dagliga livet för en person med artros kan bli avsevärt lättare om man anpassar hemmet efter sjukdomen (t.ex. tar bort trösklar, installerar stödhandtag och -räcken, höjer sängar, stolar och toalettstolar). Det fi nns också hjälpmedel för att klä på sig: t.ex. griptänger, strumppådragare och långa skohorn. Om smärtan är allvarlig, kan man ha nytta av en promenadkäpp, kryckor eller en rollator. En promenadkäpp minskar belastningen på den sjuka leden och man använder den på motsatta sidan av den sjuka leden. Också kryckor förbättrar gångförmågan om man har sjuka leder. Bra arbetsergonomi är också ett eff ektivt sätt att minska belastningen på lederna.

Olika hjälpmedel kan vara till nytta också vid behandlingen av artros i händerna och handleden, t.ex. handledsstöd vid artros i handleden och tumstöd vid artros i mellanhanden och grundleden. De som har artros i händerna kan också använda hjälpmedel såsom konserv- och burköppnare.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan hjälpa med att välja och använda hjälpmedel.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.