Att leva med artros – mål och principer bakom behandling

Håll dig i rörelse – ge dina leder lämplig träning och vila. Lindra smärtan så att du orkar röra på dig. Bantning bidrar till att minska belastningen på lederna. Styrketräning stärker lederna och hjälper dig att hålla dig i rörelse.

Artros kan inte botas, men man kan lära sig att leva med sina ledbesvär. Egenvård har stor betydelse. Behandlingen kräver ofta ändringar i levnadsvanor.

Det som är viktigt vid behandlingen av artros är motion och vila, bantning, rörelsebehandling, hjälpmedel och läkemedel samt vid behov också operation.

Artros behandlas primärt utan läkemedel, dvs. med självständig motion, professionell motionsvård samt bantning och viktkontroll. Behandlingen och rehabiliteringen av artros sköts främst i primärvården vid hälso- eller företagshälsocentraler.

  Behandlingens mål

 • Kontrollera och lindra smärtan
 • Upprätthålla och förbättra ledernas rörlighet samt muskelstyrkan, stärka hjärt-kärl- och andningssystemet
 • Upprätthålla och förbättra rörelseförmågann
 • Upprätthålla och förbättra aktiviteten i hemmet, på arbetet och i det sociala livet
 • Förhindra att sjukdomen förvärras

  Behandlingens principer

 • Artrosbehandlingen baseras på behandling utan läkemedel.
 • Artros ska inte behandlas enbart eller primärt med läkemedel.
 • Behandlingen resulterar sällan i ett smärtfritt tillstånd: målet är att lindra smärtan och minska på antalet perioder med smärta.
 • Kirurgiska behandlingsalternativ kan övervägas om smärtan och ledernas tillstånd inte kan hanteras på andra sätt. Också i detta fall kan konservativa behandlingsformer, dvs. sjukgymnastik och läkemedel, komplettera de kirurgiska alternativen.

Viktigt med mentalt välbefi nnande

Psykisk hälsa och mentalt välbefi nnande är viktiga faktorer när man försöker kontrollera smärta. Om smärtan pågår en lång tid kan det ge upphov till depression. Smärtan kan också påverka personens personens familjemedlemmar och mänskliga relationer. Smärtan kan ofta leda till ångest och nedstämdhet, men situationen förbättras när smärtan lindras. Smärtan fortsätter om man hela tiden följer med den, isolerar sig eller får otrevliga erfarenheter. Det gäller alltså att fylla sin tid med meningsfulla aktiviteter. Positiva och trevliga tankar minskar på smärtkänslan. Avslappningsövningar kan hjälpa med att kontrollera smärtan.

Ofta är det lättast att tala om sin artros, smärta och begränsade funktionsförmåga med andra människor som haft samma erfarenheter. Med kamratstöd menas att människor utbyter erfarenheter och råd med andra människor med liknande erfarenheter. Kamratstöd erbjuds via olika hälsoorganisationer, såsom Finlands artrosförening med sina lokala aktiviteter.

  Styr dig själv mot ett bättre liv

 • Syssla med sådant som har betydelse och som ger dig tillfredsställelse.
 • Styr tankarna bort från smärtan och begränsningarna. Ha hobbyer och delta i sociala aktiviteter.
 • Reservera tid för rekreation.
 • Gör avslappningsövningar.Gör avslappningsövningar.
 • Ställ realistiska mål – små steg når stora framgångar.
 • Undvik att isolera dig: sök kamratstöd, t.ex. via artrosföreningen.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.