Mer info

Läsvärt på webben:

  • Arbetshälsoinstitutets webbsidor på www.ttl.fi/sv/ergonomi innehåller anvisningar om bra ergonomilösningar.
  • Det riksomfattande programmet I form för livet, www.kki.likes.fi (på finska), erbjuder information om att börja motionera och förverkliga en fysiskt aktiv livsstil.
  • Finlands artrosförening, www.nivel.fi (på finska), erbjuder information om artros och andra ledproblem.
  • Finlands ryggförbund, www.selkaliitto.fi (på finska), erbjuder information om rygghälsa.
  • Föreningen Suomen Kipu ry, www.suomenkipu.fi (på finska), behandlar frågor om smärta.
  • God medicinsk praxis-rekommendationerna, www.kaypahoito.fi/patienter, är behandlingsrekommendationer som utarbetas av finska läkarföreningen Duodecim tillsammans med specialistföreningarna. Patientversionerna av rekommendationerna ger råd om bl.a. behandling av artros i knä och höft, fetma och motion.
  • Webbplatsen Kraft i åren, www.voimaavanhuuteen.fi/se/framsida, erbjuder information om god hälsofrämjande motion för äldre människor.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.