Att förebygga och motverka artros: Sikte på regelbunden och måttlig ledbelastning samt normal vikt

Eftersom man fortfarande inte exakt känner till de mekanismer som förstör ledbrosket vid artros fi nns det heller inte ett säkert recept för hur man kan förebygga sjukdomen. Det bästa sättet att förebygga artros är därför att främja god hälsa på bred front.

Att hålla koll på vikten är ett av de viktigaste sätten att förebygga artros och främja behandlingen. Det räcker med en viktminskning på 5 procent för att uppnå klara hälsoeff ekter. Det betyder 5 kg för en person som väger 100 kg. En viktminskning på omkring 10 procent minskar på smärtan och förbättrar rörelseförmågan hos överviktiga personer med artros. Studier med kroppsmasseindexet BMI*), som används som ett mått på övervikt, har visat att en två enheters minskning av BMI, dvs. en permanent viktminskning på ca 5 kg hos en kvinna som väger 100 kg, minskar på sannolikheten att drabbas av artros efter tio år med hälften. Information om viktminskning fås bl.a. via viktkontrollgrupper vid hälsocentraler, idrottsföreningars gymnastikgrupper och olika kamrat- och stödgrupper. Det finns även expertledda bantningssidor på webben, som kan erbjuda personligt stöd med bantning.

Grundidén när man bantar är att äta mindre än vad kroppen behöver. När du bantar, håll koll på matmängder och matens energiinnehåll. Hälsosamt är att äta med måtta och regelbundet.

Betydande viktminskning uppnås inte utan ökad motion, och det behövs mer än lätt och oregelbunden motion för att banta. För att uppnå en viktminskning med klara hälsoeff ekter krävs för de fl esta personer motion med måttlig belastning drygt fyra timmar per vecka. Lämpliga uthållighetsgrenar är gång, cykling, skidåkning och olika former av vattengymnastik. Det krävs regelbunden träning under en tillräckligt lång tid. Vanlig vardagsmotion är också ett lätt sätt att öka på energiförbrukningen.

Du kan förhindra ledbrosket från att ytterligare försvagas genom att röra på dina leder på ett lämpligt sätt. Måttlig motion upprätthåller broskets goda egenskaper och hjälper leden att återhämta sig efter en infl ammation eller en skada. Du ska dock undvika överbelastning och dåliga arbetsställningar, såsom att huka dig ner eller göra svåra rotationsrörelser. Undvik också idrottsgrenar med hög risk för skador: bollsporter (fotboll, ishockey m.fl .), utförsåkning, snowboard, rullskridskoåkning, skateboard och andra typer av extremsport.

*)BMI beräknas genom att kroppsvikt i kilogram divideras med kroppslängden i meter i kvadrat. Exempel: En person som är 179 cm lång och väger 98 kg har BMI 98/(1,79 x 1,79) = 30,6 kg/m2. Det övre gränsvärdet för normal vikt är BMI 25 kg/m2. Övervikt innebär ett BMI på 25–29,9 kg/m2 och det lägsta gränsvärdet för fetma är BMI 30 kg/m2.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.