Dags för operation om motion och mediciner inte hjälper

Det sista alternativet vid behandlingen av artros är att ersätta den drabbade leden med en ledprotes eller att avlägsna leden och låsa benen mot varandra (artrodes). Då operationen övervägs utgår man alltid från patientens eget behov.

Beslutet om den kirurgiska behandlingen fattas på basis av vissa kriterier: artrosförändringarna, som påvisats med röntgen, orsakar svår smärta under nätter eller vila; rörelsesmärtan kan inte kontrolleras med konservativ rörelse- och läkemedels-behandling; artrosen försvårar väsentligt patientens dagliga liv. Det fi nns dock inte några defi nitiva gränsvärden för en operation, och beslutet fattas därför tillsammans med en ortoped efter en individuell bedömning. Den förväntade nyttan av operationen bör vara större än riskerna. En ledprotesoperation i höft- och knäled kan inte göra leden lika frisk som hos en ung människa, men en rätt övervägd operation gör att smärtan försvinner och förbättrar rörligheten på lång sikt.

En ledprotesoperation är en etablerad behandlingsform för svårbehandlad artros i knä och höft. Operationen är en kostnadseff ektiv behandling som ger goda resultat, åtminstone med tanke på livskvaliteten. Varje år får över 20 000 finländare en ny ledprotes. Man har dessutom uppskattat att operationsbehovet kan stiga med upp till 50 procent under det följande årtiondet i och med att de stora årskullarna blir äldre. Knäartroskopi (titthålsoperation av knä) och debridering (putsning eller sköljning av leden) i samband med den hjälper enligt studier inte mot smärtan och förbättrar inte funktionsförmågan vid artros i knä. Osteotomi, en operation för att korrigera benets eller ledens felställning, har använts som behandling särskilt vid artros i ledhuvudet i knä. Målet är att minska belastningen på den skadade ledytan och ändra på ledytornas ställning så att belastningen förfl yttas på den friska ytan.

I andra leder än höft- och knäleder används vanligen ledprotesoperationer eller steloperationer. Vid svår och smärtsam artros i vristled och stortå är steloperation den vanligaste behandlingen.

Steloperationer, som syftar till att låsa ihop benen i leden, och ibland också ledprotesoperationer är möjliga behandlingsformer även vid svåra artrosförändringar i fingerleder. Likaså kan tummens grundled antingen låsas ihop eller repareras med en ledprotes. Under de senaste åren har halvproteser och protesersättning av berörda ledytor blivit allt vanligare vid svår axelartros.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.