Riskfaktorer: Fetma, arbete med hög fysisk belastning, ledskador

Riskfaktorer för artros är förutom ålder och ärftlighet också mer lokala faktorer som ledskador, ledrelaterade utvecklingsfaktorer, dislokationer och arbete med hög fysisk belastning. På grund av åldrande och ärftliga faktorer är ledbrosket mer mottagligt för lokala faktorer.

Tumregeln är: ju fler riskfaktorer, desto större risk att drabbas allvarligt. Många av riskfaktorerna är sådana som du inte själv kan påverka, så det är viktigt att minska på de risker som du kan påverka.

Hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för artros, och människan kan tyvärr inte påverka den. Med stigande ålder försämras ledbroskets mekaniska egenskaper, antalet proteoglykaner blir mindre och vävnadens ämnesomsättning försvagas. Allt detta ökar risken för skador i ledbrosket.

Ärftlighet spelar en stor roll särskilt vid artros i händerna. Man har tidigare troligen överbetonat ärftlighetens roll vid artros i knä, även om den är en viktig faktor vid sjukdomens uppkomst hos vissa patienter. Den ärftliga benägenheten för artros i höft uppskattas ligga omkring 30–50 procent. Forskning har visat att risken att få artros statistiskt sett ökar 2–4-faldigt om man har någon nära släkting som har genomgått knä- eller höftledsoperation. Man vet dock inte vilka genetiska fel som utsätter en person för artros, så det kan vara fråga om ett flertal fel i ledbroskets strukturmolekyler.

Du kan påverka tre av riskfaktorerna för artros, dvs. fetma, tungt arbete och ledskador. Dessa tre riskfaktorer berör både knä, höft och handleder. Knäskador är associerade med en 3–6-faldig och fetma med en 4–5-faldig risk för artros i knä. Artrosen kan utvecklas så sent som 15–20 år efter skadan. Kopplingen mellan fetma och artros kan förklaras med en ökad belastning på ledytor men också med hormonella faktorer, eftersom det fi nns bevis på att fetma också ökar förekomsten av artros i händer.

Det finns inte någon typisk person som har artros. Sjukdomen kan drabba också friska personer och personer med normal vikt. Ingen orsakar själv sin artros, så det är onödigt att grubbla över orsakerna bakom sjukdomen. Även om man känner till många riskfaktorer uppkommer artros alltid av mycket olika orsaker – riskfaktorernas inverkan i olika artrostyper varierar från person till person.

Copyright 2018 >Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.