Termer

arbetsterapeut: en auktoriserad person som avlagt arbetsterapeutexamen
artrodes: steloperation av en rörlig led
artros: ”ledförslitning”
artroskopi: ortopedisk titthålskirurgi
debridering: putsning eller sköljning av leden av osteofyter (bentaggar) och löst brosk
facettledsartros: lindrig artros i ryggradens leder
fysiater: specialist inom fysikalisk terapi/fysioterapi
fysikalisk behandling: t.ex. behandling med värme samt de fysiologiska eff ekterna av värme och el
fysioterapeut: en auktoriserad person som avlagt examen för fysioterapeut/sjukgymnast eller specialsjukgymnast
fysioterapi: sjukgymnastik, behandling med terapeutisk träning, fysikalisk behandling, rådgivning och handledning som upprätthåller och förbättrar funktionsförmågan
ledprotesoperation: den skadade delen av leden tas bort och ersätts med ett konstgjort implantat dvs. en protes
ortoped: en specialist inom ortopedi, med specialistutbildning inom ortopedi och traumatologi (en kirurg)
osteotomi: en operation där man delvis sågar av ett ben för att korrigera benets felställning t.ex. vid artros
TENS: (transkutan) elektrisk nervstimulering
terapeutisk träning: aktiva och funktionella metoder för att förbättra funktionsförmågan. Vid terapeutisk träning tillämpas normala träningsprinciper

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.