Termer

arbetsterapeut: en auktoriserad person som avlagt arbetsterapeutexamen
artrodes: steloperation av en rörlig led
artros: ”ledförslitning”
artroskopi: ortopedisk titthålskirurgi
debridering: putsning eller sköljning av leden av osteofyter (bentaggar) och löst brosk
facettledsartros: lindrig artros i ryggradens leder
fysiater: specialist inom fysikalisk terapi/fysioterapi
fysikalisk behandling: t.ex. behandling med värme samt de fysiologiska effekterna av värme och el
fysioterapeut: en auktoriserad person som avlagt examen för fysioterapeut/ sjukgymnast eller specialsjukgymnast
fysioterapi: sjukgymnastik, behandling med terapeutisk träning, fysikalisk behandling, rådgivning och handledning som upprätthåller och förbättrar funktionsförmågan
ledprotesoperation: den skadade delen av leden tas bort och ersätts med ett konstgjort implantat dvs. en protes
ortoped: en specialist inom ortopedi, med specialistutbildning inom ortopedi och traumatologi (en kirurg)
osteotomi: en operation där man delvis sågar av ett ben för att korrigera benets
felställning t.ex. vid artros
TENS: (transkutan) elektrisk nervstimulering
terapeutisk träning: aktiva och funktionella metoder för att förbättra funktionsförmågan. Vid terapeutisk träning tillämpas normala träningsprinciper inom en persons egen fysiska kapacitet med beaktande av de begränsningar
som sjukdomen eller skadan medför.

Copyright 2014 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.