Lähteet

Lähteitä:

Arokoski JPA, Kiviranta I: Nivelrikko. Kirjassa Ortopedia (Toim. Kiviranta I ja Järvinen M), Kandidaattikustannus, Helsinki. s. 125 - 136, 2012.

Arokoski JPA. Käsinivelrikon konservatiivinen hoito. BestPractice (reumasairaudet) 4:34-35, 2016.

Fysiatria 5. painos. Toim. Arokoski J, Mikkelson M, Pohjolainen T, Viikari-Juntura E. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2015.

Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015. Suomen Artroplastiayhdistys. PunaMusta Oy, Joensuu, 2015.

Juhakoski R, Arokoski JPA. Lonkkanivelrikon konservatiivinen hoito. Suom. Lääkärilehti 69: 2700-2706, 2014.

Kroonisen kivun ensitieto-opas. Suomen Kipu ry. Painotalo Redfi na Oy, 2012.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama Käypä hoito -työryhmä: Arokoski JPA, Eskelinen A, Helminen E-E, Kettunen J, Malmivaara A, Mattila V, Moilanen E, Ojala R, Paavolainen P, Salo P, Virolainen P, Vuolteenaho K: Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito. 8.5.2018. www.kaypahoito.fi , viitattu 24.6.2018.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama Käypä hoito -työryhmä: Rauramaa R, Kukkonen-Harjula K, Arokoski J, Hohtari H, Ketola E, Kettunen J, Komulainen P, Kujala U, Laukkanen J, Pylkkänen L, Savela S, Savonen K, Tikkanen H: Liikunta. 13.1.2016. www.kaypahoito.fi , viitattu 24.6.2018.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama Käypä hoito -työryhmä: Pietiläinen K, Saarni S, Fogelholm M, Hakala P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Koivukangas V, Laine M, Marttila J, Pekkarinen T, Rissanen A, Kukkonen- Harjula K: Lihavuus (aikuiset). 13.9.2013. www.kaypahoito.fi , viitattu 24.6.2018.

Vainikainen T: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Waller B, Munukka M, Multanen J, Rantalainen T, Pöyhönen T, Nieminen MT, Kiviranta I, Kautiainen H, Selänne H, Dekker J, Sipilä S, Kujala UM, Häkkinen A, Heinonen A: Eff ects of a progressive aquatic resistance exercise program on the biochemical composition and morphology of cartilage in women with mild knee osteoarthritis: protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:82.

Kuvat:
s. 17: Respecta Oy
s. 21: Tekonivelsairaala Coxa
s. 34: Liikuntakeskus Pajulahti

Copyright 2018 Suomen Nivelyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.