Leikkauspöydälle, kun liike ja lääke eivät auta

Nivelrikkoisen nivelen korvaaminen tekonivelellä tai nivelen luuduttaminen ovat viimeisin vaihe nivelrikon hoidossa. Leikkaus harkitaan aina potilaan yksilöllisestä tarpeesta lähtien.

Kirurgiseen hoitoon päädytään, kun selkeisiin oireisiin sopiviin, röntgenkuvauksella todettaviin nivelrikkomuutoksiin liittyy hankalaa yö- tai leposärkyä, liikekivut eivät ole hallittavissa konservatiivisella eli liike- ja lääkehoidolla, tai päivittäiset toimet ovat olennaisesti vaikeutuneet. Selkeitä raja-arvoja leikkauksiin ei ole, ja päätös toimenpiteestä tehdään yhdessä ortopedin kanssa yksilöllisen harkinnan perusteella. Leikkauksesta odotettavissa olevan hyödyn tulee olla suurempi kuin siihen liittyvän riskin. Lonkan ja polven tekonivelleikkauksella ei voida palauttaa nuoren ihmisen terveitä niveliä, mutta oikein harkittu toimenpide poistaa kivut ja antaa lisää liikkumiskykyisiä vuosia elämään.

Tekonivelleikkaus on vakiintunut vaikean ja konservatiiviseen hoitoon huonosti reagoineen polvi- ja lonkkanivelrikon hoitomuodoksi. Tekonivelleikkaus on kustannustehokas ja elämänlaatumittareilla arvioituna hyvin vaikuttava hoito. Nykyään jo yli 20 000 suomalaista saa vuosittain tekonivelen, ja on ennustettu, että leikkausten tarve lisääntyisi jopa 50 prosenttia tulevan vuosikymmenen aikana suurten ikäluokkien ikääntyessä. Polvinivelen tähystyksen (artroskopia) yhteydessä tehtävä puhdistusleikkaus ei tutkimusten mukaan ole vaikuttava polvinivelrikon hoitomuoto. Osteotomiaa, jossa luu katkaistaan sen asennon muuttamiseksi, on käytetty erityisesti polven toispuolisen nivelnastan nivelrikon hoitomuotona. Osteotomialla pyritään vähentämään kuormitusta nivelrikkoiselta nivelpinnalta ja muuttamaan nivelpintojen asemaa niin, että nivelpintojen välinen kuormitus siirretään terveen puoliskon kannettavaksi.

Muissa nivelissä kuin lonkassa ja polvessa käytetään tilanteen mukaan yleensä tekonivelleikkauksia tai luudutuksia eli jäykistysleikkauksia. Nilkan ja isovarpaan vaikea, kivulias nivelrikko hoidetaan yleensä luuduttamalla nivel. Luuduttavat toimenpiteet ja joskus tekonivelleikkaus voivat olla mahdollisia myös sorminivelten vaikeissa nivelrikkomuutoksissa. Samoin peukalon tyvinivel voidaan joko luuduttaa tai korjata tekonivelellä. Vaikean olkanivelrikon hoidossa puolija pinnoitusproteesien käyttö on viime vuosina lisääntynyt.

Copyright 2018 Suomen Nivelyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.