Lisätietoa

Luotettavaa lukemista Internetissä:

  • Käypä hoito -sivustolta www.kaypahoito.fi/potilaalle löytyy Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten tuottamista varsinaisista hoitosuosituksista muokattuja yleistajuisia potilasversioita mm. polvi- ja lonkkanivelrikon hoidosta, lihavuudesta ja liikunnasta.
  • Suomen Nivelyhdistys ry:n sivusto www.nivel.fi antaa tietoa nivelrikosta ja muista nivelongelmista.
  • Suomen Kipu ry:n sivusto www.suomenkipu.fi tiedottaa kipuun liittyvistä asioista.
  • Selkäliitto ry:n sivusto www.selkaliitto.fi tarjoaa tietoa selän terveyteen liittyvistä asioista.
  • Työterveyslaitoksen sivustot www.ttl.fi /fi /ergonomia antavat ohjeita ergonomiaratkaisuihin.
  • Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman sivustoilla www.kki.likes.fi on erilaisia ohjeita liikunnan harrastamiseen.
  • Voimaa vanhuuteen -ohjelman sivusto www.voimaavanhuuteen.fi tarjoaa tietoa terveysliikunnan hyvistä toimintatavoista iäkkäillä.

Copyright 2018 Suomen Nivelyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.