Mistä nivelrikon kipu johtuu?

Koska nivelrustossa ei ole kipuhermopäätteitä, nivelruston nivelrikkomuutokset eivät suoraan aiheuta nivelkipua, eli nivelrusto ei tunne kipua. Nivelrikkokipu syntynee nivelkalvon, nivelkapselin, luun, lihasten ja nivelsiteiden hermopäätteiden ärsytyksestä. Nivelrikossa kipu aiheutuu ensisijaisesti kudosvaurioista. Osalla kivun kroonistumisen syynä voivat olla myös muutokset kivun säätelyyn osallistuvissa keskushermoston osissa.

Kipu on henkilökohtainen ja yksilöllinen kokemus. Sen mittaamiseen ei ole suoraa ja yksiselitteistä menetelmää, vaan se perustuu ihmisen omaan ilmoitukseen kivusta. Yleisimmin terveydenhuollossa käytetty kipumittari on visuaalianalogiasteikko eli VAS. Se on 10 cm pitkä vaakasuora jana, jonka vasemmassa päässä oleva 0 tarkoittaa ”ei kipua” ja oikeassa 10 tarkoittaa ”pahin mahdollinen kipu”. Potilas merkitsee janaan kohdan, joka vastaa hänen kipunsa voimakkuutta näiden kahden ääripään välillä. Tätä kipumittaria käytetään usein hoitojen arviointimenetelmänä.

Nivelrikkokipu on monien tekijöiden yhteistulos. Siihen vaikuttavat myös psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Kipu voi vaikuttaa myös laajemmin elämään.

Copyright 2018 Suomen Nivelyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.