Text:
Jari P.A. Arokoski, LT
Professor i fysiatri
Helsinki universitet
HUCS fysiatriska poliklinik


Tuula Vainikainen, FM medicinsk redaktör, facklitterär författare
Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen, Åbo
Översättning: Kenneth Gustafsson

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.