Sanasto

artroskopia: niveltähystys
fasettinivelrikko: selkärangan pikkunivelrikko
fysiatri: fysiatrian erikoislääkäri
fysikaalinen hoito: mm. lämmön sekä lämmön ja sähkön fysiologisten vaikutusten käyttöä hoitotarkoituksessa
fysioterapia: terapeuttisen harjoittelun, fysikaalisen hoidon, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettava toimintakykyä ylläpitävä ja parantava hoito
fysioterapeutti: fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut laillistettu ammattihenkilö.
keinonivelleikkaus: ks. tekonivelleikkaus
luudutus: nivelen jäykistys leikkauksella (jäykistysleikkaus)
nivelrikko: artroosi, nivelrappeuma, nivelen ”kuluma”
ortopedi: ortopedian asiantuntija, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäritutkinnon suorittanut henkilö (kirurgi)
osteotomia: luun katkaisu sen asennon muuttamiseksi esim. nivelrikon hoidossa
puhdistusleikkaus: nivelrikkoisen nivelen puhdistus osteofyyteistä eli luupiikeistä ja irtorustoista tekonivelleikkaus: sairas nivelalue poistetaan ja korvataan keinotekoisella istutteella eli proteesilla
tekonivelleikkaus: sairas nivelalue poistetaan ja korvataan einotekoisella istutteella eli proteesilla
TENS-hoito: transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio eli sähkökipuhoito
terapeuttinen harjoittelu: aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä toimintakyvyn parantamiseksi. Sovelletaan normaaleja fyysisen suorituskyvyn harjoittelun periaatteita huomioiden sairauden tai vamman aiheuttamat yksilölliset rajoitteet
toimintaterapeutti: toimintaterapeutin tutkinnon suorittanut laillistettu ammattihenkilö

Copyright 2018 Suomen Nivelyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.